Valg! Hvordan sikre en god helsetjeneste i dag og i morgen?

Av NSF

Er helsetjenesten viktig for deg? Hør hva politikere i nye Lillestrøm kommune mener om dette før du stemmer!

27. august samarbeider Norsk Sykepleierforbund Akershus og Legeforeningen i Akershus om et debattmøte før lokalvalget.

 

Tema for møtet er «Helsetjenesten i dag og i fremtiden» og vi har invitert lokalpolitikere til å delta i en debatt der det vil bli muligheter til å stille spørsmål fra salen.

Vi vet at det blir stadig flere eldre og stadig flere pasienter som skal behandles i kommunen. Enten hjemme eller på kommunal institusjon. Samtidig vet vi at mangelen på sykepleiere, leger og andre kvalifiserte helsearbeidere er stor og vil bli stadig større

Det er politikerne i kommunen som har ansvaret for helsetjenestene. Det betyr noe hvordan lokale politikere velger å prioritere. Derfor er det viktig at det du mener er viktig blir ivaretatt av de politikerne som får din stemme under valget.

27. august samarbeider Norsk Sykepleierforbund Akershus og Legeforeningen i Akershus om et debattmøte før lokalvalget.

Tema for møtet er «Helsetjenesten i dag og i fremtiden» og vi har invitert lokalpolitikere til å delta i en debatt der det vil bli muligheter til å stille spørsmål fra salen.

Følgende politikere stiller:

Boye Bjerkholt, Venstres ordførerkandidat i Lillestrøm

Anita Borgvang, fra Lillestrøm FrP

Jørgen Vik, Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Lillestrøm

Kristoffer Robin Haug,førstekandidat til fylkestinget for Miljøpartiet De Grønne

Kjartan Berland, Høyres ordførerkandidat i Lillestrøm

Elisabeth Løvtangen, Lillestrøm KrFs 2. kandidat

Helen Bjørnøy, 1. kandidat for SV i Lillestrøm

Thor Grosås, førstekandidat for Senterpartiet

Program

Kl. 18.00     Introduksjon og en kort presentasjon av de utfordringer sykepleiere og leger ser framover.

Kl. 18.10     Presentasjon av Regjeringens "Leve hele livet" melding v/Stortingspresident Tone Trøen

Kl. 18.30     Pasienter og pårørende i framtiden v/Pasientombudet i Oslo og Akershus Anne-Lise Kristensen

Kl. 18.40     AHUS Utfordringer i kapasitet og samhandling v/Samhandlingssjef Bente Gerner

Kl. 18.50     Paneldebatt med lokalpolitikere. Debattleder Svein Tore Marthinsen

Kl. 20.00     Slutt

Møteledelse:

Fylkesleder Ragnhild Hegg i Norsk Sykepleierforbund, avd. Akershus

Fastlege Hans-Christian Myklestul, representant for Akershus legeforenings styre

Sted:
Lillestrøm Kultursenter, Scene 5, Kirkegata 11, 2000 Lillestrøm