Bærum - 50 prosent heltid

Av NSF, 23.08.2019

Så langt i 2019 har Bærum kommune lyst ut 154 sykepleierstillinger. Kun 50 prosent av disse er heltid. Dette er en svak positiv utvikling siden 2017 da 48 prosent av sykepleierstillingene var heltid, men en nedgang fra 2018 da 57 prosent av sykepleierstillingene var heltid.

Av landets fem største kommuner er Bærum desidert dårligst på å lyse ut heltids sykepleierstillinger.

Norsk Sykepleierforbund har siden februar 2017 kartlagt alle sykepleiestillinger som lyses ut på nav.no i den hensikt å se om kommunene og helseforetakene øker antall heltidsstillinger.

Frem mot valgdagen 9. september vil NSF presentere heltidsprosenten for flere av landets kommuner.

Du kan selv sjekke Heltidsbarometeret her, og se hvordan det står til med heltidsprosenten i din kommune.

Heltidsbarometeret er utarbeidet i samarbeid mellom NSF og Retriever, og oppdateres månedlig.