Liv Heidi Brattås Remo stiller til valg som ny forbundsleder i NSF

Av Trude Hansen, 26.08.2019

Fylkesstyret i Norsk Sykepleierforbund Buskerud har foreslått Liv Heidi Brattås Remo som kandidat til vervet som forbundsleder og nestleder for neste 4 års periode.

Fylkesleder Linda Lavik fremhever at Liv Heidi er en tydelig og faglig sterk sykepleier og leder. Hun har relevant erfaring som gjør henne godt kvalifisert for vervene. Hun har god kunnskap om NSF gjennom at hun har vært tillitsvalgt, fylkesstyremedlem, ansatt i NSF sentralt og nestleder i faggruppe for sykepleieledere. Hun brenner for sykepleiefaget og for sykepleiernes rettigheter. Hun har gjennom sitt arbeid plassert sykepleiefaget høyt, og fremmet sykepleieyrket i de jobbene hun har hatt. Hun fremsnakker og verdsetter sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår, og kjemper for sykepleiernes rett til kompetanseutvikling. Hun er en engasjert pådriver for fagutvikling, for kompetanseutvikling, for avansert klinisk sykepleie og for lønn. Liv Heidi har stor arbeidskapasiet og står støtt i motvind. Liv Heidi har en god formidlingsevne, både i store og mindre forsamlinger, og overfor media. Hun formidler budskap på en engasjerende og lettfattelig måte. Hun evner å formidle tydelig og klart. Hennes engasjement smitter lett over på andre. Hun jobber målrettet og strukturert. Liv Heidi er en tydelig, modig og stolt sykepleier og leder. Faggruppe for sykepleieledere støtter forslaget.

Liv Heidi Brattås Remo har lang erfaring som sykepleier og sykepleieleder. Hun var ferdig utdannet sykepleier i 1993. Hun har videreutdanning i demensomsorg og master i kunnskapsledelse. I tillegg har hun erfaring både fra sykehus og kommunehelsetjenesten.

Hun er nå ansatt som daglig leder ved legevakten i Drammensregionens IKS.

Ønsker du å lese mer om Liv Heidi, så kan du gå inn og lese om det på denne linken:

https://www.nsf.no/landsmotet-2019/nominasjoner/villighetserklaering/vis?p_document_id=4514015

I tillegg kan du lese mer her fra en artikkel som stod i Sykepleien:

https://sykepleien.no/2019/08/ny-lederkandidat-liv-heidi-brattas-remo-vil-lede-nsf