Arendalsuka 2019

Av Helene Normann Furnes, 27.08.2019

Arendalsuka omtales som Norges største politiske møteplass. Det er en uke med politiske arrangementer i stort antall, arrangert av mange ulike aktører. Jordmorforbundet var med å arrangere to debatter den dagen som ble regnet som helsedagen.

Det første arrangementet var i samarbeid med Stine Sofies stiftelse. Temaet var vold mot de minste barna, og lanseringen av Stine Sofie forelderepakke. Programmet bestod av Hanne Charlotte Schjelderup fra Jordmorforbundet som åpnet dagen og samtale med barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, samt innlegg fra Kristin Håland fra KoRus, Kåre Svang fra Kripos og psykologspesialist Thomas Skjøthaug. Hanne Charlotte Scjhelderup fokuserte på jordmors rolle i forebygging av vold mot de minste barna gjennom god svangerskapsomsorg. I god svangerskapsomsorg ligger tid, tilgjengelighet og kompetanse. I tillegg kan jordmor både forebygge og avdekke vold i barselavdeling og på tidlig hjemmebesøk etter fødsel. Igjen er tilgjengelighet et nøkkelord. Kjell Ingolf Ropstad annerkjente jordmors rolle i denne sammenheng og vil sammen med helseministeren ha fokus på jordmortjenesten.

Stine Sofie foreldrepakke ble lansert under arrangementet. Det er et universelt informasjonsprogram for alle blivende og nybakte foreldre. Programmet skal styrke foreldrerollen og gi støtte og verktøy til å håndtere det som er krevende, og forebygge situasjoner som er utrygge og farlige for barnet. Mer om foreldrepakken finner du her https://www.stinesofiesstiftelse.no/hva-vi-gjor/stine-sofie-foreldrepakke og det er ønskelig at vi som jordmødre skal bidra til å informere om dette programmet når det rulles ut.

Det var helt fult i Arendal kino, og vi er godt fornøyde med arrangementet. En viktig sak og et viktig budskap.

 

Dagens andre arrangement var i samarbeid med Bayer og handlet om hvordan vi kan redusere antall aborter ytterligere i Norge. På vegne av Jordmorforbundet deltok Helene Furnes i samtale, sammen med DNJ og moderator Erik Aasheim. I tilleggg var det innlegg fra Sex og Samfunn, fremlegg av masteroppgave skrevet på bakgrunn av arbeidet på Grorud helsestasjon samt debatt mellom representanter fra Krfu, Frp, AUF og unge Høyre. Vi ble utfordret på å si noe om jordmors rolle samt å gi politikerne noen punkter til valgkampen. Våre hovedbudskap var:

En styrket og tilgjengelig jordmortjeneste gir god kvinnehelse i et livsløpsperspektv! Kvinner ønsker å gå til jordmor for prevensjon og familieplanlegging, og de velger det der hvor det er tilgjengelig. Hvis man ser til Sverige er det helt naturlig for kvinner å gå til jordmor for prevensjonsveiledning, abortsamtaler, ettersamtaler,svangerskapsoppfølging og kontroller senere i livet. Jordmødre ser og følger kvinner gjennom alle livsfaser. Det er ingen grunn til at Norge skal ha et dårligere tilbud enn våre naboland. Jordmorforbundet arrangerte i vår et kvinnehelse seminar med deltagere fra hele landet av jordmødre som jobber med eller er i oppstarten av arbeidet med blant annet å tilby prevensjon og prevensjonsveiledning. De opplever stor etterspørsel fra kvinner der ute som etter hvert forventer at det er et tilbud jordmor har. Gruppen 25-29 har fortsatt potensiale for reduksjon i abort rate og disse kvinnene har få tilbud som er lett tilgjengelig. De er ikke lenger ungdom, de er ikke studenter, det er lenge siden de fikk undervisning på området og bruk av prevensjon går mye ut på å spørre hverandre. Det er svært viktig at vi får denne gruppen kvinner inn i et tilbud som de benytter seg av, som er lett tilgjengelig og som de jo vil fortsette å bruke videre i sitt liv. Vi støtter også at jenter under 16 år skal få gratis prevensjon og at jordmødre kan forskrive prevensjon også til denne gruppen.

Det var også viktig for oss å formidle at aldersgrensen for kjøp av nødprevensjon i butikk har en aldersgrense på 18 år, men det i apotek ikke er noen aldersgrense. Det gjør at ungdom i distriktene har dårligere tilgang til nødprevensjon enn ungdom i områder med nærhet til apotek. Sånn kan vi ikke ha det.

Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på arragementet i etterkant.

Ellers er Arendalsuka en arena for samtale og nettverksbygging med ulike aktører og politikere. Vi hadde samtaler med blant andre Anja Solvik, Anne Grete Erlandsen, Kjersti Toppe og Audun Lysbakken.