Helsepolitisk debattmøte 26. august.

Av Line Jørgensen, 29.08.2019

Toppolitikere fra Nye Drammen stilte opp på helsepolitisk debatt, som var arrangert av NSF Buskerud og FFO.

Politikere fra Høyre, Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Rødt, Venstre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti  stilte på helsepolitisk debatt mandag 26. august.

Det var et godt oppmøte med ca 52 deltakere som ønsket å spørre ut politikerne.

Aslak Bonde var debattleder og gjorde en god jobb med å holde tråden og stille gode spørsmål.

 

Linda Lavik ønsket velkommen og holdt en apell for blant annet sykepleiermangel og heltid/deltid.

 

 

Debattmøtet startet med at politikerne fikk si litt om hva de stod for og hva partiet ønsket å satse på fremover innen helse.

Det ble gitt god tid til utspørring, og noen av temaene som ble tatt opp var heltid, sykepleiermangelen, lønn og kompetanse.

Politikerne lyttet med stor interesse til deltakernes problemstillinger og utfordringer som helse står overfor.

Alle partiene svarte godt for seg, og det er enighet om at det må mer penger til helse og økt satsning på en heltidskultur.

 

 

Trommekorpset til NSF ønsket velkommen til debattmøte med noen trommeslag.