Tromsø - 77 prosent heltid

Av NSF, 29.08.2019

Så langt i 2019 har Tromsø kommune lyst ut 84 sykepleierstillinger. 77 prosent av disse er heltid. Dette er en positiv utvikling siden 2017 da 72 prosent av sykepleierstillingene var heltid, men en nedgang fra 2018 da hele 85 prosent var heltid.

Norsk Sykepleierforbund har siden februar 2017 kartlagt alle sykepleiestillinger som lyses ut på nav.no i den hensikt å se om kommunene og helseforetakene øker antall heltidsstillinger.

Frem mot valgdagen 9. september vil NSF presentere heltidsprosenten for flere av landets kommuner.

Du kan selv sjekke Heltidsbarometeret her, og se hvordan det står til med heltidsprosenten i din kommune.

Heltidsbarometeret er utarbeidet i samarbeid mellom NSF og Retriever, og oppdateres månedlig.