Enighet med NHO - det blir ikke streik

Av Line Orlund, 30.08.2019

Noen timer på overtid var det et faktum at NHO og NSF kom til enighet om årets tarffoppgjør. Generelt tillegg, justering av minstelønnssatser, avtale om lokale forhandlinger og ikke minst en avtale om innføring av 10-års trinn i ansiennitetsstigen fra neste år.

Protokollen som markerer enighet mellom NSF og NHO i årets lønnsoppgjør, viser at alle ansatte får 2,50 i generelt tillegg. I full stilling utgjør dette 4875 kroner per år. I tillegg til dette, skal det gjennomføres lokale forhanlinger i den enkelte virksomhet.

Minstelønnssatsene for sykepleiere ble justert med følgende (inkludert det generelle tillegget):

  • O års ansiennitet går fra 386 710 til 405 000 kroner, en øking på 18 290 kroner
  • 2 års ansiennitet går fra 394 116 til 415 000 kroner, en øking på 20 884 kroner
  • 4 års ansiennitet går fra 406 812 til 425 000 kroner, en øking på 18 188 kroner
  • 6 års ansiennitet går fra 413 510 til 440 000 kroner, en øking på 26 490 kroner

Den nye tabellen gjelder fra 1. april

Det mest imponerende med årest oppgjør, er imidlertid enigheten om at man fra 1. april 2020 (altså om et år), innfører et 10 års ansiennitetstrinn med en minimumslønn for sykepleier på 500 000 kroner.

Les med om oppgjøret her.