Fredagshilsen fra fylkeslederen - uke 35

Av Line Orlund, 31.08.2019

Jeg må nesten starte denne fredagshilsenen med å gratulere NHO. Jeg er så glad for at de omsider har innsett at de ikke kunne fortsette å tilby sykepleierne et lønnsnivå langt under det andre sykepleiere tjener. 

Med avtalen som ble inngått denne uken, er minstelønnsnivået hos NHO hevet slik at det ligger omtrent på nivå med KS og Oslo kommunes avtalte minstelønnsnivå for ansiennitetstrinnene 0-6 år. Fra 1. april 2020 innføres det også omsider et 10-års trinn i NHO. I tråd med det NSF har krevd, legges minstelønnsnivået for 10 år på 500 000 kroner.

Det står det respekt av. Gratulerer til forhandlerne på begge sider av bordet.

Introduksjonskurs
Rekordmange nye tillitsvalgte deltok på introduksjonskurs denne uken. Det er nestleder, Bård Eirik Ruud, som har hovedansvaret for undervisningen, men denne uken fikk jeg også vært med noen  timer. Veldig hyggelig og inspirerende å møte alle sammen.

Introduksjonsdagen er første del av opplæringen for alle tillitsvalgte. De skal nå videre på basiskurs som varer i fire dager.

Lovisenbergdebatten
Det var høy temperatur mellom de to byrådslederkandidatene Eirik Lae Solberg (H) og Raymond Johansen (Ap) på Lovisenbergdebatten mandag 26. august.

Debattleder Aslak Bonde startet med det som så langt har preget valgkampen, nemlig bompenger. Vi som var til stede var strengt tatt ikke veldig opptatt sv dette, men de fikk da vist at de er uenige i denne saken og at begge har støttepartier som er mer bombastiske enn deres egne partier.

Rekommunalisering, private kommersielle aktører i helse, var neste tema. Johansen bekreftet at de ville fortsette rekommunalisering av kommersielle sykehjem. Han gjorde oppmerksom på at de har et mål om 25% ideelle og resten kommunale sykehjem. Johansen var klinkende klar på at det var uaktuelt å la de private tjene penger på dårlige lønns- og arbeidsvilkår. Lae Solberg ga også, interresant nok, uttrykk for at han ønsket å gjøre noe med dette. Lae Solberg fremhevet at Høyre ønsker en «velferdsmix» av private kommersielle, private ideelle og kommunale tjenester.

Jeg fikk stilt et spørsmål til Eirik Lae Solberg om hvordan han kunne gjøre noe for å bedre lønnsutviklingen hos de private kommersielle. Jeg viste til at det er gjennomgående dårligere lønn for sykepleiere hos de kommersielle. Han svarte da at han ville se på en mulighet for at kommunen ville stille krav om et minimumsnivå. Det er spennende tanker - og det skal bli interressant å se om dette kun er tomme løfter.

Både Lae Solberg og Raymond Johansen snakket om fagutvikling. Jeg synes nok Lae Solberg var hakket mer tydelig i forhold til å love mer videreutdanning til sykepleiere i kommunen dersom Høyre blir valgt. Dette henger jo også sammen med at Høyre er langt tydeligere på dette i sitt program for Oslo.

Fra salen ble det kommentert fra Jordmorforbundet at andelen kvinner som får besøk av jordmor i løpet av de første dagene hjemme etter fødsel, er for lav. Raymond Johansen ga uttrykk for at han var overrasket over at det hadde vært en så svak utvikling i jordmortjenesten. Han viste til prosjektet med «Nye familier» der helsesykepleier kommer hjem til førstegangsfødende var viktig, men lovte også å satse på dette hvis han ble valgt videre.

Det er ingen tvil om at både Lae Solberg og Johansen ønsker seg byrådslederposten etter valget.

Møte med de andre fylkeslederne og forbundsstyret
Store deler av uken har jeg vært på møte med fylkeslederne og med fylkeslederne og forbundsstyret. Mye av tiden har vi brukt på gjennomgang av landsmøtesaker og det er ikke tvil om at det er mye diskusjon om hvordan vi skal organisere NSF fremover. Vi snakket også mye om hvordan vi ønsker at NSF skal være som organisasjon. Jeg setter stor pris på disse møtene og lærer mye som jeg tar med meg tilbake til jobben som fylkesleder.

Utdeling av "Snakk-ut" prisen
Sammen med en rekke pasient- og pårørendeorganisasjoner, har jeg sittet i juryen for "Snakk-ut" prisen som er satt opp av Helsepartiet. Prisen deles ut til en ansatt i helsevesenet som har varslet om kritikkverdige forhold.

Det kom inn over 30 kandidater til prisen fra ulike deler av helsevesenet og fra hele landet. Blant leger, psykologer, sosionomer, jordmødre og sykepleiere var det var en vanskelig jobb å skulle velge ut en vinner. Årets vinner ble Linda Krüger fra Stavanger. Hun mottok prisen denne uken i en hyggelig seremoni på Litteraturhuset. Prisen ble delt ut at Inger Margrethe Holter. Jeg holdt et kort innlegg om avvik og hvorfor dette er viktig for både pasienter og ansatte.

Debatt om vaktbelastning
I forrige uke skrev Mathilde Fasting fra tenketanken Civita et innlegg i Aftenposten der hun argumenterte for hyppigere helgejobbing for bl.a. sykepleiere. Hun trakk også frem 3+3 turnus som hun hevder brukes mye i Finland (jeg tror faktisk ikke dette er riktig, så hvis noen av dere kjenner forholdene godt i Finland hører jeg gjerne fra dere). Jeg skrev en kronikk og sendte den inn til Aftenposten. De ønsket ikke å trykke hele kronikken, men jeg kortet ned til et debattinnlegg som de trykket denne uken. Hele kronikken ble trykket i sykepleien.no

Jeg var også i debatt med Fasting på Dagsnytt18 på fredag.

Politisk Pub
En rekke politikere samt et panel fra fagbevegelsen deltok onsdag kveld på debatt på Kulturhuset om "kommunen før og etter valget". Jeg fikk snakket mye om det vi er opptatt av innen helse. Samtlige politikere fulgte også opp de temaene jeg tok opp. Jeg mistenker at de fleste som satt i salen allerede hadde bestemt seg for side i politikken. Jeg valgte derfor å benytte anledningen til å påpeke områder av kommunehelsetjenesten som nåværende byråd må forbedre. Debatt ble det i hvert fall :-)