Geriatrisk sykepleie_1_2019

Av Katrine Linnom Pedersen, 01.09.2019

Nå er neste nummer av Tidsskriftet Geriatrisk Sykepleie ute. Her finner man blant annet fagfellevurderte vitenskapelige artikler som "Våketjeneste på  sjukeheimen –  Verdig omsorg ved livets slutt?"  og "Lederes forventninger til nyutdannede sykepleiere fordrer samarbeid med utdanningen".

Bilde av en hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.