Olaviken-konferansen 2019

Av Katrine Linnom Pedersen, 01.09.2019

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus inviterer til Olaviken konferansen 2019. 

Tema: Eldrehelse – døgnet rundt.

Dato: 16.-17. oktober 2019

Sted: Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2,  Bergen

Et overordnet tema for årets konferanse er «Eldrehelse – døgnet rundt». Plenumsforedrag og innlegg i parallellsesjoner vil belyse ulike aspekter som påvirker helse, livskvalitet og mestring i eldre år – døgnet rundt.

  

Det fokuseres på spennende og relevante tema som bl.a.:  mestring av livets siste del, bedre dager hjemme med demens, tverrfaglige intervensjonsmodell for utfordrende adferd, smerter hos eldre, adferdsaktiviering for eldre med depresjon, hukommelsestimulerende terapi, søvn og døgnrytme i eldre år, seksualitet i alderdommen og pårørendeperspektiver.

Link til påmelding og program:

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Folaviken.no%2Fom-oss%2Fnyheter%2Folaviken-konferansen-2019&data=02%7C01%7C%7C660b9d6b72ca4bdfa0c308d72fadd2ef%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637030295918532656&sdata=MPJF9a2q%2BTWww%2BTdF7tEaT8yeRCUCyxlv9sSVventK0%3D&reserved=0