Nasjonal velferdsteknologikonferanse 2019

Av Line Helen Wedø Bårdsen, 03.09.2019

Velferdsteknologikonferanse og bruk av kunstig intelligens for eldre med kognitv svikt.

 

 

 

Nasjonal velferdsteknologikonferanse:


Ansvarlig bruk av kunstig intelligens
for eldre med kognitiv svikt


29. oktober 2019, Kl. 1000-1530
OsloMet – Storbyuniversitetet, Oslo, Pilestredet 46, Athene 1 og 2


Program
09.30 - 10.00: Kaffe og registreringInnledning


10.00 - 10.15 Velkommen
ved ordstyrer Kåre Hagen
Introduksjon til dagen
ved prosjektlederne Ellen Marie Forsberg og Reidun Norvoll


10.15 - 10.25 Hilsen fra rektoratet ved OsloMetTeknologiforskning og utvikling for og med eldre, hvorfor og hvordan?
- erfaringer fra Assisted Living prosjektet


10.25 - 10.35 Introduksjon
ved Torhild Holthe


10.35 - 10.50 Teknologi for eldre: Hvordan er landskapet? Erfaringer fra en spørreundersøkelse
ved Liv Halvorsrud og Dag Karterud


10.50 - 11.15 Dialogkafeer som metode
ved Anne Lund og Liv Halvorsrud


11.15 - 11.30 Betydning av å starte i ‘det små’ i teknologiutprøving
ved Torhild Holthe


11.30 - 11.45 Spørsmål fra salen11.45 - 12.30 LunsjHva kan kunstig intelligens bidra med for eldre med kognitiv svikt og hvordan kan den
benyttes på en ansvarlig måte?


12.30- 13.00 Hvordan kan kunstig intelligens støtte eldre til å leve et selvstendig liv i eget hjem, og hva har Assisted
Living prosjektet bidratt med?
ved Evi Zouganeli og Flávia Dias Casagrande


13.00 - 13.20 Etikkens rolle i teknologisk forskning og innovasjon
ved Erik Thorstensen


13.20 - 13.35 Demens og kunstig intelligens i 2035
ved Adele Flakke Johannessen, Teknologirådet


13.35 - 14.15 Paneldebatt:
Er kunstig intelligens verdig hjelp for eldre?
Om muligheter og sosialetiske utfordringer og hvordan slike kan foregripes på best mulig måte


I panelet:


Bjørn Hofmann, NTNU/UiO
Patrick Waldemar, Telenor
Hilde Lovett, Teknologirådet
Kari-Ann Baarlid, Nasjonalforeningen for folkehelsen
Ordstyrer: Ellen-Marie Forsberg
Det vil åpnes for spørsmål fra salen.


14.15 - 14.35 KaffepauseErfaringer med ansvarlig forskning og innovasjon av velferdsteknologi og kunstig
intelligens i prosjektet


14.35 - 14.50 Våre erfaringer med tverrfaglig ansvarlig teknologiforskning sett i lys av internasjonale studier
ved Reidun Norvoll og Erik Thorstensen


14.50 - 15.20 Hva er det viktigste vi har lært i prosjektet om muligheter og utfordringer i forskning og utviklingsarbeid på velferdsteknologi? Hva anbefaler vi videre?
Betraktninger fra deltakere i prosjektets referansegruppe (ProjectStep)


Bent-Håkon Lauritzen, Norway Health Tech
Bente Nodland Otto, Bydel Ullern, Oslo kommune
Une Tangen, Kommunenes Sentralforbund (KS)
Spørsmål fra salen - plenumsdiskusjonOppsummering


15.20 - 15.30 Oppsummering og vel hjem fra prosjektleder Reidun Norvoll


Bidragsytere på konferansen


Ordstyrer:
Senterleder Kåre Hagen, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA), OsloMet


Fra prosjektet:


OsloMet:


Fakultet for helsevitenskap (HV):
Førsteamanuensis Anne Lund
Professor Liv Halvorsrud
Førsteamanuensis Dag Karterud
PhD-stipendiat Torhild Holthe


Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD):


Førsteamanuensis Evi Zouganeli
PhD-stipendiat Flavia Dias Casagrande


Arbeidsforskningsinstituttet (AFI):


Forsker II Reidun Norvoll
PhD- stipendiat Erik Thorstensen


Teknologirådet


Senior prosjektleder Hilde Lovett
Prosjektleder Adele Flakke Johannessen


Sensio


Product manager Sindre Kjeang Mørk


Østfoldforskning:


Adm. Dir. Ellen-Marie Forsberg (Tidligere prosjektleder)


Øvrige bidragsytere:


Professor Bjørn Hofmann, NTNU og Senter for medisinsk etikk, UiO
Prosjektleder og rådgiver Bent-Håkon Lauritzen, Norway HealthTech
Avdelingsdirektør Bente Nodland Otto, Avdeling for helse og mestring, Bydel Ullern, Oslo kommune
Forskningssjef Teknologi Patrick Waldemar, Telenor
Seniorrådgiver Une Tangen, Kommunenes Sentralforbund (KS)
Nestleder i fagavdelingen Kari-Ann Baarlid, Nasjonalforeningen for folkehelsen