Jordmorforbundet er fornøyd med viktig gjennomslag for en tryggere fødselsomsorg!

Av nsf, 03.09.2019

Jordmorforbundet har, med leder Hanne Charlotte Shjelderup i spissen, over en lang tidsperiode varslet myndigheter og politikere om problemene innenfor fødselsomsorgen knyttet til bemanning, følgetjeneste og finansiering. Helseminister Bent Høie krever nå et jordmødres arbeidssituasjon skal kartlegges og at det skal gjøres en rekke tiltak for å sikre en tryggere fødselsomsorg.

-Vi ser svært positivt på at helseministeren ønsker et samarbeid med oss for å bedre forutsetningene for en god fødselsomsorg. Det er viktig at dette arbeidet nå innbefatter alle områder som finansiering, seleksjon og bemanning. Jordmorforbundet er opptatt av at også følgetjenesten tas med. Vi kan ikke risikere at vi igjen har deler av fødselsomsorgen som ikke er rettmessig organisert, sier leder i Jordmorforbundet NSF Hanne Charlotte Schjelderup. 

Jordmorforbundet NSF sendte i mars brev til Helsedepartementet om utfordringer i følgetjenesten for jordmødre. I juni sendte vi brev til Helseministeren med bekymringer knyttet til blant annet bemanningssituasjonen ved kvinneklinikkene, spesielt som følge av at fødende kvinner er eldre enn før, med mer kompliserte forløp. Fredag 30.august var Jordmorforbundet NSF og Dnj i dialogmøte med Høies statssekretær, Anne Grethe Erlandsen, om utfordringene i fødselsomsorgen. 

I samråd med jordmororganisasjonene får Helsedirektoratet nå et oppdrag fra Helseministeren om å sette ned en faggruppe som skal gå dypere inn i problemstillingen. Jordmorforbundet er representert i gruppen som skal se på om de faglige retningslinjene trenger revisjon, og hva utviklingen betyr for bemanningsbehovet og finansieringssystemet. Et av spørsmålene som arbeidsgruppen skal se på er om de må øke finansieringen til fødeavdelingene. – Vi må finne ut om dagens finansieringssystem treffer den endringen som har vært når det gjelder alderssammenheng, komplikasjoner hos flere fødende, seleksjonskriteriene, fordeling av fødsler på de mindre fødeavdelingene og kvinneklinikkene, og ikke minst på bemanningen, sier Høie. På møtet la Jordmorforbundet fram urovekkende tall på deltid og høy vaktbelastning blant våre jordmødre i Spekter. Ministeren sier som en følge av dette at de ser høy bruk av deltidsstillinger og utfordringer med helger og ferietid som de skal ta hensyn til i det videre arbeidet.

 

Oppdraget starter denne uken og varer til 1. mars 2020.

Aktuelle lenker:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nytt-oppdrag-for-a-trygge-fodetilbudet-i-norge/id2667335/

https://www.tv2.no/nyheter/10821245/

https://www.nettavisen.no/nyheter/jordmor-om-bemanningen-pa-fodeavdelingene-pa-ostlandet--tidvis-uforsvarlig/3423688317.html

https://www.dagsavisen.no/innenriks/fodende-mister-fodselsomsorg-1.1475711

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/08/30/nei-til-dramatiske-transportfodsler/

https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/pL9yBj/jo-regjeringen-sentraliserer-og-kutter-i-foedetilbudet