ØNH faggruppe inviterer til spennende fargdager

Av Liga Timermane, 04.09.2019

Vi vil gjerne invitere medlemmene av lungesykepleie faggruppen til vårt seminar for ØNH-sykepleiere 24.-25. oktober.

https://www.nsf.no/Content/4578541/cache=20190309123021/Program%20%C3%98NH-faggruppas%20seminar%202019%20040319.pdf