Kompetansebroen i Vestfold

Av Inger Stulen, 04.09.2019

Kompetansebroen Vestfold ledes av sykepleier og prosjektleder Pia Wangen Flesche og ble lansert 5.juni 2019.

Kompetansebroen er en nettside rettet mot helsepersonell og studenter og skal styrke informasjons- og kompetansedeling mellom kommuner, sykehus og utdanningsinstitusjoner.
Nettsiden gir tilgang til digitale læringsressurser, temabaserte fagområder og
arrangementskalender.

Les mer om prosjektet her:

Kompetansebroen Vestfold