Skien - 29 prosent heltid

Av NSF, 05.09.2019

Så langt i 2019 har Skien kommune lyst ut 65 sykepleierstillinger. 29 prosent av disse er heltid. Dette er en svak positiv utvikling siden 2017 da 28 prosent av sykepleierstillingene var heltid, men en negativ utvikling fra 2018 da 34 prosent var heltid.

Norsk Sykepleierforbund har siden februar 2017 kartlagt alle sykepleiestillinger som lyses ut på nav.no i den hensikt å se om kommunene og helseforetakene øker antall heltidsstillinger.

Frem mot valgdagen 9. september vil NSF presentere heltidsprosenten for flere av landets kommuner.

Du kan selv sjekke Heltidsbarometeret her, og se hvordan det står til med heltidsprosenten i din kommune.

Heltidsbarometeret er utarbeidet i samarbeid mellom NSF og Retriever, og oppdateres månedlig.