Minneord til Marit Hellesvik

Av Elise Steen, 05.09.2019

Det var med stor sorg vi mottok den triste beskjeden om at Marit døde 2. september. Marit har vært aktiv i Norsk Sykepleierforbund i mange år. Hun har betydd mye for
sykepleietjenesten i Buskerud. Vi kommer til å savne Marit.

Marit var tillitsvalgt og hovedtillitsvalgt på Universitetet i Sør-Øst Norge. Hun har også vært hovedtillitsvalgt på Diakonhjemmets høgskole.

Marit var veldig engasjert i sykepleiefaget og i sykepleiernes hverdag.  Marit har betydd mye for sykepleietjenesten både i Buskerud, nasjonalt og internasjonalt.

Marit var utdannet på Statens sykepleierhøgskole i 1988 og hun har hovedfag fra Universitetet i Oslo i 2004. Hun begynte å jobbe på Rikshospitalet i 1988 og var der til 2000. Hun var oversykepleier på hjertemedisinsk avdeling. Marit var engasjert i det kardiologiske fagområdet. Hun var initiativtaker til å starte faggruppe for kardiologiske sykepleiere i 1993. Sykepleiere fra fagmiljøene i Oslo og Bergen møttes, og faggruppen ble dannet. Marit var med i det første styret i faggruppen. En av de første sakene de jobbet med, var å opprette videreutdanning i kardiologisk sykepleie. Denne utdanningen ble et faktum ved Høgskolen i Bergen i 2003. Senere er det startet flere videreutdanning og noen er masterutdanninger. Videreutdanningen i Bergen har brukt Marit som ressurs og veileder hele tiden. Marit sensurerte fordypningsoppgavene til studentene. Det skulle hun også ha gjort til høsten. Marit var æresmedlem i faggruppen for kardiologiske sykepleiere. Marit var pådriver for å få til nordisk og europeisk samarbeid blant kardiologiske sykepleiere. Hun brant for fagområdet og hun gjorde en viktig jobb for dette viktige området.

Marit har deltatt aktivt i NSF- på konferanser for tillitsvalgte, i trommekorpset og i faglige møter. Hun har et bredt interessefelt, og hun var veldig opptatt av sykepleiernes arbeidshverdag ute i kommuner, sykehus og på andre helseinstitusjoner. Hun gav råd, veiledet og brydde seg om alle. Hun var veldig oppriktig, veldig kunnskapsrik og veldig omsorgsfull. Hun var spesielt opptatt av studentene i praksisstudier. Hun var en inspirasjon for de unge sykepleierne, men også alle andre. Hun jobbet som sykepleier på sykehjem, i tillegg til jobben på universitetet. Det var viktig for henne å være i praksisfeltet.

I august var Marit med når NSF møtte de nye sykepleierstudentene. Marit var tydelig på at det er viktig at det organiserer seg i et forbund som er opptatt av fag, lønn og arbeidsvilkår. Hun var en tydelig, modig og stolt sykepleier og lærer. Hun var en god ambassadør for sykepleierutdanningen og for USN.

Det blir en tom plass i hovedtillitsvalgts gruppen etter Marit. Vi kommer til å savne henne veldig. Marit som bidro med sitt vennlige, blide vesen og som hadde så mye kunnskap og livsvisdom.

Våre tanker går til familien hennes først og fremst, som betydde så mye for henne. Varme tanker til alle på USN som har mistet en god kollega og venn. Marit var stolt av arbeidsplassen sin. Hun elsket å utdanne sykepleiere. Vi i NSF er takknemlige for alt Marit har gitt oss.

Vi lyser fred over Marit sitt minne.

 

Norsk sykepleierforbund

Linda Lavik

fylkesleder