Hva er viktigst i 2020?

Av NSF, 06.09.2019

Skal jordmødrene prioriteres i de sentrale oppgjørene? Er det viktigere med høyere kveldstillegg enn helgetillegg? Den type spørsmål er det nå medlemmene i NSF landet over tar stilling til på tariffkonferansene

Trodde du at NSFs prioriteringer i tariffoppgjør er et resultat av et innfall fra forhandlingslederen på vei til forhandlingene? Eller hentet fra kommentarer og likes på facebook om hvem sin tur det bør være i år? Det er ikke tilfelle. Det ligger grundige diskusjoner bak prioriteringene foran et tariffoppgjør og tariffkonferansene er kanskje den aller viktigste møteplassen for medlemmene i så måte.

Forbundsleder Eli Gunhild By åpnet tariffkonferansen i Sandefjord. – Det vi gjør her er en viktig del av partsarbeidet i norsk arbeidsliv.

 

I disse dager arrangeres det 12 tariffkonferanser over hele landet, fordelt med delegater fra de forskjellige tariffområdene. I forkant har det vært medlemsmøter der alle som ønsker har hatt muligheten til å si hva de mener skal prioriteres foran hovedoppgjøret i 2020, og valgt sine delegater til tariffkonferansene.

– Det vi gjør her er en viktig del av partsarbeidet i norsk arbeidsliv. Vi forbereder oss til de kommende lønnsoppgjør – lønnsoppgjør, som i Norge er en del av den norske modellen. Vi er en organisasjon som jobber sammen. Derfor vil vi høre deres råd til hva vi skal prioritere i de to neste lønnsoppgjørene. Hva er viktigst for dere …?

Dette spurte forbundsleder Eli Gunhild By om da hun åpnet tariffkonferansen for Spekter i Sandefjord. Konferansen samlet tillitsvalgte og medlemmer fra Sørlandet, Telemark, Vestfold, Buskerud og Østfold.

Forhandlingsavdelingen i NSF har sydd sammen et opplegg over to dager og arrangerer tariffkonferansene i samarbeid med fylkeskontorene. Det store bildet tegnes først, før en i grupper går mer inn i de spesifikke problemstillingene som berører tariffområdet og som kan tas opp i 2020-forhandlingene.

Forhandlingsavdelingen i NSF har sydd sammen et solid opplegg foran høstens tariffkonferanser. Fra venstre Britt Thoresen, Harald Jesnes, Nina Kristiansen, Stian Bøe, Kari Tangen, Line Spiten, Lars Petter Eriksen og Kirsten Hagen.

 

Konferansene avsluttes med forslag og voteringer, og resultatet av voteringene fra de 12 konferansene oversendes forbundsstyret som på bakgrunn av dette legger sine prioriteringer for hva de vil oppnå i de kommende forhandlingene.

 –  Vi satte oss noen mål i 2016. Vi krevde et sykepleierløft. Det var målsettinger knyttet til lønn, arbeidstid og kompetanse. Det var mange som satte matpakka i halsen da vi krevde 500 000. Men det målet er i det store og hele nådd. Det er nådd i helseforetakene, i kommunene, på Virke-området – og nå sist i pleie- og omsorgsoverenskomsten i NHO, sa forbundsleder Eli Gunhild By, som sa at nå er det viktig å se framover mot nye mål.

Ordstyrere og sekretariat ved tariffkonferansen for Spekter Sør: Anne Konttorp (t.v.), Thomas Lykken og Hallvard Dalen.

 

– Lønnstilleggene vil ikke komme av seg selv. Det vet jeg, og det vet dere. Det har også 107 års historie vist oss, sa hun før delegatene startet jobben med å stake ut kursen for viktige prioriteringer på vegne av 119.500 medlemmer.