Forskning om pårørendes betydning for sykepleien

Av Guro Strugstad Jenssen, 10.09.2019

Kan du bidra til forskning om pårørendes betydning for sykepleien ved å svare på en kort spørreundersøkelse? Dette er en del av et større europeisk forskningsprosjekt.

Å besvare spørsmålene tar under 5 minutter og svarene kan ikke spores tilbake til deg. Ansvarlig for undersøkelsen er Nord Universitet v/Bente Nortug og Jorunn Bjerkan.

Du svarer ved å trykke her:

https://response.questback.com/nord/zwjtgvizbf

 Mer informasjon om prosjektet finner du i vedlagte fil.

Informasjonsskriv