Valg av nytt styre under generalforsamlingen i Bodø

Av Anette Terese Nyvold, 10.09.2019

Da er det avholdt valg av styre i FSU under generalforsmlingen i Bodø. Sammensetningen av styret er som følgende: 

 

Leder: Heidi Nikolaisen - Stokmarknes sykehus

Nestleder: Anette Terese Nyvold - St. Olavs hospital 

Kasserer: Mette Vatnan - Helgelandssykehuset Mosjøen

Redaktør: Katrin Valaas Isaksen - Ålesund sjukehus

Medlemskontakt: Sissel A. Berg - St. Olavs hospital/ helseplattformen 

Vara: Tone Hestad Storebø - Haukeland sykehus

Vara: Wendy Petersen - Aker Sykehus