Sykepleieleder i Rogaland-kommune? Se her!

Av Arild Berland, 11.09.2019

NSF Rogalands ledernettverk er et unikt tilbud til deg som er sykepleierleder i kommunesektoren. Det er etablert et nettverk i sørfylket og et i nordfylket – og nå inviteres alle sykepleierledere til halvdagskonferanse i henholdsvis Stavanger og Haugesund. Konferansene er gratis for NSF-medlemmer. Meld deg på i dag!

Ledernettverk nord – halvdagskonferanse 1.oktober 11.30 – 15.00

Konferansen er for sykepleierledere i Bokn, Tysvær, Karmøy, Haugesund, Sauda, Suldal, Vindafjord og Utsira. Vi starter med lunsj før det er duket for tidligere fylkeslege i Rogaland, nå seniorrådgiver i Helse Vest og  professor ved både HVL og UiS, Geir Sverre Braut.  Han vil holde foredraget «Sykepleierledelse og faglig forsvarlighet – hvorfor er det så «farlig» å stole på prosedyrer.»

Etter en kort pause vil seniorrådgiverne i NSF Rogaland, Stina Gustafsson og Line Waldeland, holde et innlegg med fokus på konflikthåndtering.

Konferansen er på Gamle Slaktehuset Allaaktivitetshus i Haugesund og er gratis for NSF medlemmer. Ikke medlemmer på betale en påmeldingsavgift kr 250,- .

Les mer og meld deg på her:

https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/4584892/12560

 

Ledernettverk sør – halvdagskonferanse 3.oktober 11.30 – 15.00

Konferansen er for sykepleierledere i Stavanger, Sandnes, Time, Klepp, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Hjelmeland, Forsand, Strand, Sokndal, Klepp, Eigersund, Lund, Hå, Kvitsøy, Bjerkreim, Gjesdal og Sola.

Vi starter med lunsj før vi gir ordet til rådgiver ved KoRus Vest avdeling Stavanger, Åsa Sjøgren. Hun vil holde foredraget «Alkohol, rus og arbeidsliv - hvordan kan leder bidra til å tenke forebygging og tidlig tiltak på arbeidsplassen»?

Etter en kort pause ønsker vi velkommen leder av Helsehuset i Stavanger kommune, Ingvill Moen Hovlund. Hun vil ha fokus på ledererfaringer i sitt foredrag «Motivasjon og sammenhengen mellom godt arbeidsmiljø og kvalitet i tjenestene.»

Konferansen er på Sykepleiernes Hus (fylkeskontoret) i Stavanger

Les mer og meld deg på her:

https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/4585204/12560