Avansert klinisk sykepleie

Av NSF

Oppstart av nettverksgruppe for avansert kliniske sykepleiere.

Har du en master i avansert klinisk sykepleie eller er under slik utdanning, har du nå anledning til å bli med i en nasjonal nettverksgruppe. Gruppens formål er at den skal bidra til utvikling av faglig identitet og tilhørighet for AKS sykepleiere gjennom utveksling av ideer, erfaring og kunnskap.

På NSF Buskerud sine sider finner du utfyllende informasjon:

https://www.nsf.no/vis-artikkel/4505752/12548/Avansert-klinisk-sykepleie.