Fredagshilsen fra fylkeslederen uke 37

Av Line Orlund, 13.09.2019

Da jeg bestemte meg for å stille til valg som leder i NSF, var landsmøtet veldig langt unna. Nå synes jeg det er veldig nærme, bare 52 dager til det begynner.  Det har aldri vært så mange som stiller til ledervalget, fem personer i tillegg til meg selv er nesten litt surrealistisk.

Men det er ikke bare til ledervervet det er mange kandidater. Da fristen gikk ut i forrige uke var det seks til ledervervet, seks til nestledervervet, fem til 2. nestledervervet og 21 som ønsker å bli valgt til de 10 medlemmer og varamedlemmer til styret. Riktignok er det flere som stiller til flere verv, men det er uansett mange som vil bidra.  Jeg synes det er helt fantastisk at så mange ønsker å engasjerer seg i NSF.

Også til nominasjonskomiteen, kontrollutvalget og rådet for sykepleieetikk er det mange kandidater som stiller. Her er de kandidatene fylkesstyret i Oslo har stilt seg bak:;

  • Leder av forbundsstyret: Line Orlund
  • Medlem av fylkesstyret: Rolf-Andé Oxholm
  • Leder av kontrollutvalget: Tord Kjesbu
  • Medlem i rådet for sykepleieetikk: Inger Kristin Andresen
  • Medlem av nominasjonskomiteen: Therese Heggedal

Sykepleien har laget en god artikkel som gir en god oversikt over de som stiller som kandidat til vervene.

Oslo har 20 delegater pluss en studentdelegat som nå forbereder seg til landsmøtet. NSF Oslo har fremmet flere saker som skal behandles på landsmøtet. I forrige uke diskuterte delegasjonen både disse og andre saker på en to-dagers samling.

Traumeinformert by
Oslo er i ferd med å bli en såkalt "traumeinformert by". Hva betyr egentlig det? Egentlig handler dette prosjektet i Oslo kommune, om å sikre at alle som arbeidere med barn og unge, er kjent med hvor stor skade det gjør dersom man ikke sikrer en god og trygg oppvekst for barn. Prosjektet skal også bidra til at både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten får virkemidler for å møte barn og unge bedre. Dette er ikke noe nytt. Dette handler om at man skal utvide kunnskapen om hvordan barns utvikling er og hva som påvirker den. Det ter tidligere kommunaldirektør, Endre Sandvik som leder arbeidet i Oslo.

 

Nyhet i OUS sitt journalsystem
Ledelsen ved Oslo universitetsykehus *OUS" forteller at de denne uken får på plass en funksjon som registrerer barn og unge som pårørende i sitt journalsystem, slik at dette blir kjent for bl.a. sykepleiertjenesten. De forteller også at det fra 2020 kommer på plass system for elektroniske meldinger mellom OUS og Oslo kommunes helsestasjoner/skolehelsetjenester. Dette er godt nytt og spør du meg - på tide. Per i dag er det et stort problem at helsestasjonen får beskjeder fra sykehuset alt for sent.

TV konferanse
Denne uken hadde de hovedtillitsvalgte og foretakstilitsvalgte ved OUS samlet nesten 1oo tilitsvalgte til fagkonferanse. Jeg deltok et par timer og storkoste med. Vi hadde en god siskusjon rundt hva sykepleie egentlig er.