Nytt navn på faggruppen vår - NSF`s faggruppe for kreftsykepleiere

Av Tanja Yvonne Alme, 16.09.2019

Under generalforsmaling september 2019 , ble det enstemmig vedtatt at navnet på faggruppen vår skal endres til:

NSF`s FAGGRUPPE FOR KREFTSYKEPLEIERE

Grunnlaget er at vi ønsker å være i tråd med de andre faggruppene underlagt NSF, samt at det ikke kommer tydelig nok fram at forum for kreftsykepleie er en faggruppe.

Navn endring endrer ikke betingelser for å være medlemm i faggruppen. En må være medlemm i NSF for å kunne være medlemm i alle faggrupper.  Sykepleiere som er medlemmer i NSF og er intresert i fagområdet kreftsykepleie kan være medlemm uten å være kreftsykepleier. Vi er nå ca 1770 medlemmer og ønsker nye hjertellig velkommen.