NSF Buskerud er klare for landsmøte

Av Linda Lavik, 16.09.2019

I november er det landsmøte i NSF og der er det viktige saker som skal besluttes. Vi skal velge nytt forbundsstyre og vi skal bestemme NSF sin retning for de neste fire årene. Fylkesstyret har foreslått Liv Heidi Brattås Remo som kandidat til forbundsleder og nestleder.

Liv Heidi Brattås Remo er foreslått som ny leder og nestleder i NSF. Liv Heidi jobber i dag som leder på legevakten i Drammensregionen.

Liv Heidi er en tydelig og faglig sterk sykepleier og leder. Hun har relevant erfaring som gjør henne godt kvalifisert for vervene.  Du kan lese mer om Liv Heidi på nettsiden nsf/landsmøte/valg. Både fylkesstyret og faggruppen for sykepleieledere fremmer Liv Heidi som kandidat til forbundsleder og nestleder.

Fra Buskerud/Vestre Viken er i tillegg følgende kandidater foreslått til sentrale verv i NSF:

  • Heidi Smestad Hvaal til forbundsstyremedlem
  • Tom Frost til forbundsstyremedlem
  • Siri Meyer til medlem i Rådet for sykepleieetikk
  • Espen Bjørkenes til medlem i Kontrollutvalget
  • Sigrid Karin Tvedt til medlem i Nominasjonskomiteen
  • Therese Finjarn til medlem i Nominasjonskomiteen

Fylkesleder Linda Lavik er stolt over å ha så mange gode kandidater til sentrale verv.

På landsmøte skal delegatene bestemme hva vi skal kjempe for de neste 4 årene, når det gjelder lønn, arbeidstid, kompetanseutvikling, bemanning og mye mer. Alle sakene kan du lese på nettsiden nsf.no. En viktig sak er framtidig organisering av lokalleddet i NSF.

Forbundsstyret i NSF har gått inn for at NSF skal følge ny fylkesinndeling når det gjelder fremtidig organisering av fylkesleddet.  Dersom landsmøte vedtar dette vil NSF Buskerud bli slått sammen med NSF i Akershus og Østfold med virkning fra 1.4.2020. Men dette er kun ett forslag og det er delegatene på landsmøte som skal beslutte dette. Det er valgt 9 delegater som skal representere Buskerud på landsmøte og i tillegg er det varadelegat og studentrepresentant fra Buskerud.

Hvordan NSF skal organiseres på lokalnivå, er en av mange viktige saker på landsmøte. De andre modellene som er utredet er:

  • fylkesmodell med delt Viken (12 geografiske områder)
  • samarbeidsområder-modellen (6 geografiske områder)
  • Gjeldende modell (19 geografiske områder)

Vi i Buskerud har gått inn for gjeldende modell, eller fylkesmodell med delt Viken. Vi er fornøyde med å være organisert slik vi er i dag eller være som i dag og få med Asker og Bærum kommuner ( det er fylkesmodell med delt Viken).

Alle medlemmer kan gå inn på nettsiden og lese alle sakene.

Buskerud-delegasjonen jobber på spreng med å forberede seg til landsmøte som skal avvikles første uka i november.

Ønsker du å diskutere landsmøtesakene? Ta kontakt med oss på fylkeskontoret, og vi vil ta intitiativ til et medlemsmøte på din arbeidsplass. Send epost til buskerud@nsf.no