Valg av hovedtillitsvalgt i de nye kommunene

Av Joakim Stubberud, 16.09.2019

Nå foregår det valg av hovedtillitsvalgt både i nye Moss kommune og Indre Østfold kommune. Vi er så heldige at det er flere som har stilt seg disponible.

Alle medlemmer av NSF som jobber i de berørte kommunene kan stemme. Det er to valg som foregår samtidig nå og man kan bare stemme på kandidater som er knyttet til sitt arbeidssted. Det vil si at de som jobber i Rygge og Moss, kan stemme på hovedtillitsvalgt i nye Moss kommune, og de som jobber i Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg, Trøgstad og Indre Østfold lokalmedisinske kompetansesenter kan stemme på kandidatene i Indre Østfold kommune. Fristen for å stemme er 1.oktober kl. 12.

I nye Moss kommune er det Tone Lindmo Johannessen som stiller. I Indre Østfold kommune er det Irene Boye, Gro Irene Lund og Martin Ruud-Reke. Vi ønsker dere lykke til i valget.

Dersom du jobber i noen av de berørte områdene, skal du ha fått e-post med informasjon om valget. Dersom du mot formodning ikke skulle ha fått e-post ber vi deg ta kontakt med fylkeskontoret ved rådgiver Joakim Stubberud på tlf: 96514141 eller e-post: ostfold@nsf.no