Kandidater til ny nominasjonskomite

Av NSF Troms, 17.09.2019

I mars 2020 skal vi på nytt gjøre viktige valg i NSF. Det skal velges leder, nestleder og medlemmer til fylkesstyret. Vi er derfor avhengig av en nominasjonskomite som kan nominerte foreslåtte kandidater. Kan denne viktige rollen være noe for deg  - meld deg til tjeneste, eller motiver en av dine dyktige kollegaer til å gjøre det!

Landsmøte skal i november bestemme NSF fremtidige struktur. Flere modeller står på valg, men uavhengig av det skal det oppnevnes nominasjonskomitee. Den kan enten bli for NSF Troms eller som del av ett sammmenslått Troms og Finnmark fylke. I den forbindelse trenger vi kandidater, og vi håper du ser dette som ett spennende verv, eller kan foreslå dyktige kandidater du vet vil kunne gjøre en god jobb.

På bakgrunn i OU prosessen som har vært i organisasjonen har forbundsstyret besluttet at det skal velges 6 medlemmer og 6 varamedlemmer. Nominasjonskomiteen konstituerer seg selv (det betyr at man velger leder av og blant medlemmene).

Vi ber om kandidater innen 10. november, valg av nominasjonskomiteen blir gjennomført på hovedtillitsvalgtkonferansen den 20. og 21. november 2019. Kandidatene til nominasjonskomiteen må bli foreslått og de må også si seg villig. Villighetserklæring må fylles ut - se vedlegg: