LEDERKONFERANSEN FOR NSF LSL OPPLAND (Fagernesseminaret) 22.-24. januar 2020

Av Kent Evenrud, 24.01.2020

Påmeling er nå åpnet. Vel møtt!

https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/4628627/10518