Dansk Hudseminar - Mars 2020

Fagligt Selskab for Dermatologiske Sygeplejersker inviterer til Dansk Hudseminar (Dansk Lanskursus) 13. og 14. mars 2020.

Hudsminaret arrangeres i Roskilde.

Har du lyst å delta?

 

Styret vil minne medlemmene på at de kan søke om reisestipend fra fagguppen. 

Søknad sendes på mail til styret i faggruppen.

Programmet til hudseminaret ligger som vedlegg.