Avansert klinisk sykepleie

Av Elisabeth Jeppestøl, 20.09.2019

Oppstart av nettverksgruppe for avansert kliniske sykepleiere. 

Den 24. mai møttes engasjerte sykepleiere med master i avansert klinisk sykepleie på fylkeskontoret i Buskerud. Formålet med møtet er å starte opp en egen nasjonal nettverksgruppe for å samle alle med master i AKS/AGS utdanning ( 120 studiepoeng), og de som er under utdanning.

Les mer her