Inspirerende konferanse for ledere og fagjordmødre i Trondheim.

Av NSF, 20.09.2019

Over 50 deltagere fylte konferanselokalet til randen med forventning! Målet for dagen var å gi deltagerne inspirasjon til å utvikle tjenestene våre, informasjon om mulighetene og oppdatert kunnskap på noe av det siste som rører seg innenfor forskningen.

Ledelse av jordmortjenesten i en digital tidsalder- kan teknologi og ny kunnskap styrke jordmortjenestene våre?

 Temaene var blant annet:

 

  • Hjemmemonitorering av risikosvangerskap

 

  • Robotultralyd

 

  • Snakkerobot for kvinner med svangerskapsdiabetes

 

  • Jordmor hjem for kvinner som reiser tidlig hjem fra barsel

 

  • Hva kan vi lære av uheldige hendelser i fødselsomsorgen?

 

  • Følges retningslinjer og prosedyrer i fødselsomsrorgen?

 

  • Hvordan kan vi redusere sykefravær med en god turnus?

 

 

Stortingspolitiker i Torill Eidsheim (H) representerte regjeringen og åpnet konferansen sammen med leder av Jordmorforbundet Hanne Charlotte Schjelderup. Inspirerende innledere i løpet av konferansen var representert fra jordmorfaget, ledere, Helsetilsynet og Helsedirektoratet. Hvis vi skal få til endringer og gode løsninger er det viktig at vi jobber sammen, og vi opplevde denne dagen som en godt skritt i riktig retning for akkurat det! Det er vi som fagpersoner som kan si noe om behovet og ønskene, og så er det beslutningsmyndighetene som må si noe om mulighetene samt iverksette ny praksis. Velferdsteknologi og medisinsk avstandsoppfølging handler ikke bare om den eldre pasientgruppen. Som jordmor Anette Andersen fra Aarhus sa: -Våre kvinner er født med dette utstyret mellom hendene. De har en forventning om at deres helsetjenester følger utviklingen.

 

 

Vi opplever at vi fikk inspirert både deltagere og viktige beslutningstakere og ser på dette som en god begynnelse innenfor det teknlogiske feltet. Vi gleder oss til videre samarbeid rundt gode løsninger for både våre brukere og jordmødre!

Takk til alle som kom, det ble en flott dag!