Ansvarlig for landsmøtesaker i NSF M&R

Av Gerd Irene Malmedal, 23.09.2019

Vedlagt finner dere ansvarlige delegater for landsmøtesaker.