Margrethe blir ny hovedtillitsvalgt for NSF i Nye Stavanger

Av Arild Berland, 23.09.2019

Fra 1.1.2020 slår Stavanger, Finnøy og Rennesøy seg sammen, og den nye kommunen vil da ha over 750 NSF-medlemmer. Disse medlemmene valgte nylig Margrethe Olsen Reianes som ny hovedtillitsvalgt. NSF Rogaland gratulerer!

NSF i Nye Stavanger har i utgangspunktet 160 % frikjøpsressurs, fordelt på to hovedtillitsvalgte i henholdsvis 100 % og 60 % frikjøp. Medlemmene i de tre kommunene skulle velge hovedtillitsvalgt til begge disse vervene. Det var kun til heltidsvervet en kandidat fikk mer enn 50 % av stemmene. Den kandidaten var Margrethe Olsen Reianes, som dermed kan titulere seg som hovedtillitsvalgt i Stavanger fra 1. januar 2020. Ingen kandidat fikk mer enn 50 % av stemmene til 60 %-vervet og dermed blir det omvalg til det vervet i løpet av oktober.

Margrethe Olsen Reianes har vært hovedtillitsvalgt for NSF i Rennesøy kommune siden 2010 og har dermed god kjennskap til hva hun går til. I sin egenpresentasjon før valget skrev hun bl.a følgende:

- Jeg ønsker å fremme NSFs politikk og jobbe med å fremme godt arbeidsmiljø og rekruttering av sykepleiekompetanse. Det er viktig med sykepleiekompetanse i alle ledd i helsetjenesten.

- Videre ønsker jeg å være med på å forme den nye storkommunen og bidra til at fremtidig kompetansebehov styrkes, legge til rette for gode pasientforløp og at det jobbes med å få til ordninger for etter- og videreutdanninger slik at vi kan utvikle et lærende miljø.

NSF Rogaland gratulerer og ønsker Margrethe lykke til i vervet som hovedtillitsvalgt i Stavanger kommune fra 1.1.2020.