Kandidater til nominasjonskomiteen!

Av Karen-Margrethe Brasetvik, 24.09.2019

Den 26. mars 2020 er det fylkesmøte og igjen valg i NSF. Da skal det velges leder, nestleder og medlemmer til fylkesstyret. For å få gjennomført disse valgene er vi avhengig av en nominasjonskomite som kan nominere de foreslåtte kandidatene - meld deg til tjeneste!

Landsmøtet skal i november bestemme NSFs fremtidige struktur. Skal NSF følge de nye fylkesgrensene og dermed la Østfold bli en del av NSF Viken – eller skal NSF fortsette med dagens organisering? Flere modeller står på valg. Uansett modell skal det oppnevnes lokale nominasjonskomiteer. Det kan enten bli for NSF Viken, NSFs samarbeidsområde i region Øst, som består av fylkene Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold, eller for NSF Østfold. Uansett modell trenger vi kandidater til å fylle viktige verv i nominasjonskomiteen.

Dersom landsmøtet vedtar at NSF Østfold skal legges ned og erstattes med NSF Viken, vil Østfold ha to av seks medlemmer i den nye nominasjonskomiteen. I tillegg kommer to av seks varamedlemmer. De resterende vil komme fra Buskerud og Akershus.

Dersom landsmøtet velger samarbeidsområdemodellen, vil den nye nominasjonskomiteen i region Øst bli sammensatt av to medlemmer og to varamedlemmer fra de sammenslåtte fylkene Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold.

Hvis landsmøtet velger å beholde dagens organisering, skal det velges seks medlemmer og seks varamedlemmer fra dagens fylke til NSF Østfolds nominasjonskomite.

Vi ber om forslag på kandidater innen 13.november. Forslag sendes til ostfold@nsf.no Den nye nominasjonskomiteen blir valgt av de hovedtillitsvalgte i NSF Østfold når de møtes 21.-22. november.

Kandidatene til nominasjonskomiteen må bli foreslått av andre NSF-medlemmer -  og de må også si seg villig. Villighetserklæring må fylles ut. Se vedlegg.