Kandidater til nominasjonskomite!

Av Elise Steen, 24.09.2019

26. mars 2020 er det igjen valg i NSF. Det skal velges fylkesleder, nestleder og medlemmer til fylkesstyret. For å få gjennomført disse valgene er vi avhengig av en nominasjonskomité som kan nominere foreslåtte kandidater - meld deg til tjeneste!

Landsmøtet skal i november bestemme NSFs fremtidige struktur. Skal NSF følge de nye fylkesgrensene og dermed la Buskerud bli en del av NSF Viken – eller skal NSF fortsette med dagens organisering? Flere modeller står på valg. Uansett modell skal det oppnevnes lokale nominasjonskomiteer. Det kan enten bli for NSF Viken, NSFs samarbeidsområde i region Sør, som består av fylkene Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud, eller for NSF Buskerud. Uansett modell trenger vi kandidater til å fylle viktige verv i nominasjonskomiteen.

Dersom landsmøtet vedtar at NSF Buskerud skal legges ned og erstattes med NSF Viken, vil Buskerud ha to av seks medlemmer i den nye nominasjonskomiteen. I tillegg kommer to av seks varamedlemmer. De resterende vil komme fra Østfold og Akershus.

Dersom landsmøtet velger samarbeidsområdemodellen, vil den nye nominasjonskomiteen i region Sør bli sammensatt av to medlemmer og to varamedlemmer fra de sammenslåtte fylkene Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud.

Hvis landsmøtet velger å beholde dagens organisering, skal det velges seks medlemmer og seks varamedlemmer fra dagens fylke til NSF Buskeruds nominasjonskomite.

Vi ber om forslag på kandidater innen 13.november. Forslag sendes til buskerud@nsf.no , eller pr post til NSF Buskerud, Sankt Olavsgate 2, 3017 Drammen. Den nye nominasjonskomiteen blir valgt av de hovedtillitsvalgte i NSF Buskerud når de møtes 27.-29. november.

Kandidatene til nominasjonskomiteen må bli foreslått av andre NSF-medlemmer -  og de må også si seg villig. Villighetserklæring må fylles ut. Se vedlegg.