Valg av nominasjonskomite

Av Thomas Emil Lykken, 25.09.2019

I 2020 er det fylkesmøte og valg i NSF. Da skal det velges leder, nestleder og medlemmer til fylkesstyret. For å få gjennomført disse valgene er vi avhengig av en nominasjonskomite som kan nominere de foreslåtte kandidatene - meld deg til tjeneste!

Landsmøtet har vedtatt at NSFs lokalorganisasjon skal følge fylkesgrensene, fra 1.april 2020 blir vi dermed NSF Innlandet. Vi trenger kandidater til å fylle viktige verv i nominasjonskomiteen.

Oppland skal ha 3 av seks medlemmer i den nye nominasjonskomiteen. I tillegg kommer tre av seks varamedlemmer. De resterende vil komme fra Hedmark.

Vi ber om forslag på kandidater innen (13.november) NY FRIST 18.11. Forslag sendes til oppland@nsf.no Den nye nominasjonskomiteen blir valgt av de hovedtillitsvalgte i NSF Oppland når de møtes 28.-29. november.

Kandidatene til nominasjonskomiteen må bli foreslått av andre NSF-medlemmer -  og de må også si seg villig. Villighetserklæring må fylles ut. Se vedlegg.