Kandidater til nominasjonskomitè!

Av Anne Hansen Vartdal, 27.09.2019

I siste halvdel av mars 2020 er det fylkesmøte og igjen valg i NSF. Da skal det velges leder, nestleder og medlemmer til fylkesstyret. For å få gjennomført disse valgene er vi avhengig av en nominasjonskomite som kan nominere de foreslåtte kandidatene - meld deg til tjeneste!

Landsmøtet skal i november bestemme NSFs fremtidige struktur. Skal NSF følge de nye fylkesgrensene og dermed la Aust-Agder bli en del av Agder– eller skal NSF fortsette med dagens organisering? Flere modeller står på valg.

Uansett modell skal det oppnevnes lokale nominasjonskomiteer. Det kan enten bli for NSF Agder, NSFs samarbeidsområde i region Sør, som består av fylkene Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder. Uansett modell trenger vi kandidater til å fylle viktige verv i nominasjonskomiteen.

Dersom landsmøtet vedtar at NSF Aust-Agder skal legges ned og erstattes med NSF Agder, vil Aust-Agder ha 3 av seks medlemmer i den nye nominasjonskomiteen. I tillegg kommer 3 av seks varamedlemmer. De resterende vil komme fra Vest-Agder.

Dersom landsmøtet velger samarbeidsområdemodellen, vil den nye nominasjonskomiteen i region Sør bli sammensatt av to medlemmer og to varamedlemmer fra de sammenslåtte fylkene Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder.

Hvis landsmøtet velger å beholde dagens organisering, skal det velges fem medlemmer og fire varamedlemmer fra dagens fylke til NSF Aust-Agder nominasjonskomite.

Vi ber om forslag på kandidater innen 12.november. Forslag sendes til aust-agder@nsf.no   Den nye nominasjonskomiteen blir valgt av de hovedtillitsvalgte i NSF Aust-Agder når de møtes 27. november.

Kandidatene til nominasjonskomiteen må bli foreslått av andre NSF-medlemmer -  og de må også si seg villig. Villighetserklæring må fylles ut. Se vedlegg.