Nå er det hennes tur!

Av Arild Berland, 27.09.2019

NSF har tradisjon for å støtte de årlige TV-aksjonene med en krone for hvert medlem. Vel så viktig er det imidlertid at vi bidrar med å mobilisere bøssebærere slik at så mange husstander som mulig får mulighet til å støtte aksjonen. Til flere NSF-medlemmer som banker på en dør nær seg søndag 20.oktober – jo mer penger til et svært viktig formål. Herved er oppfordringen gitt!

Bli bøssebærer

-          Lokalt engasjement er noe av det som gjør TV-aksjonen helt unik. Vi vil gjerne ha deg med på laget, oppfordrer fylkesaksjonsleder i Rogaland, Jorunn B. Eia. - Få med deg venner, familie og kolleger og gå med bøsser!

Du kan melde seg som bøssebærer via denne linken: https://blimed.no/

Til deg som ønsker å gi: åpne døren og ta i godt i mot alle flotte bøssebærer. Husk å ta ut kontanter på forhånd.

Med pengene fra årets TV-aksjon skal CARE gi 400.000 kvinner opplæring i å starte egen bedrift, få egen inntekt, mulighet til å spare og låne penger, rett til å bestemme over egen kropp, og til å delta og bli hørt i politikken og i lokalsamfunnet. Dette gir ringvirkninger for mer enn 1,5 millioner mennesker i noen av verdens mest fattige land.

Fattigdomsbekjempelse

Ulikhetene i verden er enorme, og det er oftest kvinner og barn som rammes hardest. – FNs bærekraftsmål nr. 1 er å utrydde ekstrem fattigdom innen 2030. Det betyr at den økonomiske veksten må fordeles jevnere blant land og befolkning. Den må skape bærekraftige jobber, og gi like muligheter til alle. Det er derfor viktig at kvinner får muligheten til å bidra med egen inntekt. Likestilling er ikke bare et mål i seg selv, men en effektiv fattigdomsbekjempelse, sier fylkesaksjonsleder Jorunn B. Eia.

I utviklingsland er bare én av ti landeiere kvinner, og 104 land har fremdeles lover som forbyr kvinner å ta enkelte jobber. Sosiale normer i mange land begrenser mulighetene som kvinner og unge jenter har. Årets TV-aksjon skal gjøre noe med dette. Kvinner skal få mulighet til å skape et bedre liv for seg selv og sin familie.

Tre tiltak

Hennes penger – hennes muligheter. Unge kvinner skal få mulighet til å skape sin egen arbeidsplass og sin egen inntekt. Mer enn 400.000 kvinner skal få mulighet til å bli med i en spare-og lånegruppe, og CARE skal gi kvinner opplæring i å lede gruppene. Kvinnene skal få tilgang til banktjenester, og skal løftes fram som entreprenører.

Hennes kropp – hennes valg. Kvinner skal ha rett til å bestemme over sin egen kropp, til å si ja og nei. De skal få opplæring i seksuell helse og mødrehelse. CARE jobber for at kvinner skal ha kunnskap og mulighet til å bestemme om og når de ønsker barn, og hvor mange barn de ønsker. De skal ha tilgang på gode helsetjenester ved graviditet, fødsel, og som nybakte mødre. Et viktig tiltak er også å engasjere over 10.000 menn for å få slutt på vold mot kvinner.

Hennes drømmer – hennes stemme. Kvinner skal få sin stemme hørt, og delta i beslutninger som angår dem selv. De skal få opplæring i politisk lederskap, og i deltakelse og lederskap i arbeidslivet og i lokalsamfunnet.