Spørreundersøkelse fra LMF

Av Therese Kristin Havnsund, 30.09.2019

LMF (Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer) har for tiden en spørreundersøkelse hvor målgruppen er helsepersonell som i liten eller stor grad snakker med pasienter med fordøyelsessykdommer. 

 

Målet med undersøkelsen er å få innblikk i helsepersonells kjennskap til LMF og i hvilken grad helsepersonell informerer sine pasienter om muligheten til å snakke med klinisk ernæringsfysiolog, psykolog, fysioterapeut, lærings- og mestringssenter og LMF. Vi ønsker også å kartlegge hva som er årsaken til at helsepersonell eventuelt ikke alltid informerer om disse tjenestene. 

Svarene på undersøkelsen vil brukes til å skrive en artikkel om funnene og kontakte politikere, embetsverk eller sykehusledelse for å få til endringer som gjør det lettere for helsepersonell å informere om tjenestene. LMF mistenker f.eks. at det er for få psykologer og klinisk ernæringsfysiologer der ute, og at dagens helsesystem legger opp til et for stort tidspress på helsepersonell, slik at de ikke alltid rekker å snakke med pasientene om disse tjenestene. Å få statistikk på dette feltet gir oss et grunnlag å jobbe videre ut ifra. 

Undersøkelsen finner dere her: https://forms.gle/Zf6DsXz5vW3AcjCo8