– Ta i bruk hele verktøykassa

Av NSF, 30.09.2019

Sykepleiermangelen i kommunene oppleves som større enn noen gang hos de som skal ansette sykepleiere. – Det er bra at KS tar sykepleiermangelen på alvor, slik at vi i fellesskap kan drøfte løsninger, sier forbundsleder Eli Gunhild By.  

Etter at KS Arbeidsgivermonitor for 2019 nylig ble lagt fram, ba NSF raskt om et møte med ledelsen i KS. For nå sier tre av fire kommuner at det er ganske eller meget utfordrende å rekruttere sykepleiere. Dette er en oppgang på 11 prosentpoeng siden forrige barometer i 2017.

– Vi fikk raskt positivt svar om at KS ville møte oss, sier Eli Gunhild By som sammen med nestleder Solveig K. Bratseth møtte styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, i forrige uke.

 – Det er viktig for NSF og oss som sykepleiere at KS har den samme virkelighetsoppfatningen som oss når det gjelder situasjonen ute i tjenestene. Jeg opplever også at vi har en god dialog når det gjelder løsningene, men det er fortsatt en vei å gå før hele verktøykassa tas i bruk rundt om i kommunene.

NSFs løsninger handler om å lyse ut heltid, bedre lønnsbetingelser, gode arbeidstidsordninger, satsing på veiledning av sykepleierstudenter i kommunene og full lønn under spesialisering. – Selv om kommunene sier at det er vanskeligere å rekruttere sykepleiere nå, så er det noen kommuner lykkes med å rekruttere sykepleiere gjennom en god arbeidsgiverpolitikk. Da er det viktig at vi bidrar med å peke på hvilke løsninger som finnes, sier Eli Gunhild By.