En forsinket fredagshilsen fra fylkeslederen - uke 39

Av Line Orlund, 30.09.2019

Da jeg skulle legge ut fredagshilsen fra uke 39, sviktet teknikken. Forrige ukes hilsen blir dermed publisert nå.

Hva skal prioriteres i lønnsoppgjørene de neste to årene? Dette blir i disse dager diskutert på tariffkonferanser rundt i hele landet. Prioriteringene som gjøres, overleveres som råd til forbundsstyret. Jeg deltok i forrige uke på to av konferansene.

Lønn er viktig for medlemmene våre. I sykepleierløftet som ble lansert for fire år siden, satte vi blant annet et mål om 500 000 kroner til alle sykepleiere med 10 års ansiennitet. I nesten alle tariffområder har vi oppnådd dette.Sykehusene, både de som er organisert i Spekter og Virke, fikk 500 000 fra i år. Også i KS (alle andre kommuner enn Oslo) fikk man forhandlet frem en avtale om 500 000 i år. I forhandlingene om tariffavtalen vi har med NHO ble det forhandlet frem både at man skulle ha et 10-års ansiennitetstrinn og at man skulle få 500 000 på dette. Avtalen ligger riktignok frem i tid og vil tre i kraft fra 1. april 2020. Samlet utgjør dette de aller fleste sykepleierne i Norge.

Dessverre er det et faktum at de aller fleste som IKKE har fått dette inn i avtalene sine, jobber i Oslo. Oslo kommune har 486 000 ved 10 års ansiennitet i sin tariffavtale og sykehjemmene som er organisert i Spekter, dvs. Unicare og Norlandia, ligger enda lenger under. I Unicare og Norlandia er det faktisk ikke engang forhandlet frem et 10-årstrinn på ansiennitetsstigen. For Oslo kommune er man samtidig i den merkelige situasjonen av lokale avtaler og lokal praksis gjør at man har mye mer enn 500 000 ved 10 år. Det som gjenstår her er dermed å faktisk få det inn i tariffavtalen.

Noe av grunnen til at vi fikk til en avtale med NHO, var lønnsopplysningskampanjen vi hadde i NSF Oslo. Nå er det på tide å kjøre en tilsvarende kampanje overfor Unicare og Norlandia.

Tariffkonferanser:

Tariffkonferanse Spekter 2019

På Lillestrøm var det tariffkonferanse for Spekter Øst og Virke Spesialist. Det var spennende og høre debatten om hva de mente det var viktig å prioritere. Uten tvil var det viktig for dem at spesialsykepleiere nå får et skikkelig løft. Interresant var det også at flere tok til orde for å redusere arbeidstiden til sykepleiere i turnus. De vedtak som ble gjort på konferansen, blir nå overlevert til forbundsstyret, som gjør et endelig vedtak om prioriteirnger.

På Oslo kommune sin tariffkonferanse ble det også diskutert om det er en ide å redusere jobbing for sykepleiere. Det som ble vedtatt på disse og andre tariffkonferanser, samles nå og sendes over som råd til forbundsstyret. Uansett hva som blir med videre, har jeg særlig lagt merke til at delegater for et stort flertall av medlemmene i Oslo, for første gang (såvidt jeg kjenner til) har tatt til orde for å redusere arbeidstiden til sykepleiere i turnus. Det er et signal vi må ta med oss videre og ta alvorlig. Dette er en diskusjn vi må ta i organisasjonen.

Å gjøre mange ting samtidig (og ved god hjelp av kvelder og tidlige morgener), gjør at det også har vært andre spennende ting som har skjedd. I forrige uke gikk vi ut og etterlyste sykepleiere med norsk som 2. språk, som ønsket å teste helsenorskkurset som ligger på nivået under det norskkurset for sykepleiere som vi er i gang med å utvikle. Responsen var enorm. Vi går nå gjennom de som har meldt seg og kontakter dem nå fortløpende. Jeg viste det var etstort behov der ute og er glad for at vi har så mange sykepleiere som ønsker å forbedre norskkompetansen sin. Jeg var nok ikke helt forberedt på at vi også skulle få så mange henvendelser fra medlemmer utenfor Oslo som vi fikk. Jeg valgte av den grunn å informere de andre fylkeslederne om prosjektet vårt. Responsen fra dem har vært utelukkende positiv. Jeg er bedt om å presentere prosjektet for de andre fylkeslederne i neste uke - jeg gleder meg.Saken skal opp i fylkesstyret 10. og 11. oktober. Jeg skal komme med mer informasjon etter dette. 

Jeg ønsker dere alle en flott høstferie - enten dere jobber eller faktisk har ferie.