Kandidater til nominasjonskomiteen

Av Ragne S.T. Quinteros, 07.10.2019

I mars 2020 er det igjen valg i NSF. Det skal velges leder, nestleder og medlemmer til fylkesstyret. For å få gjennomført disse valgene er vi avhengig av en nominasjonskomite som kan nominerte foreslåtte kandidater - meld deg til tjeneste!

Landsmøte skal i november bestemme NSF fremtidige struktur. Flere modeller står på valg, men uavhengig av det skal det oppnevnes nominasjonskomite. Den kan enten blir kun for NSF Vest-Agder, NSF Agder eller som del av ett samarbeidsområde. I den forbindelse trenger vi kandidater, håper du ser dette som ett spennende verv.

Dersom landsmøtet vedtar at NSF Vest-Agder skal legges ned og erstattes med NSF Agder, vil Vest-Agder ha tre av seks medlemmer i den nye nominasjonskomiteen. I tillegg kommer tre av seks varamedlemmer.

Dersom landsmøtet velger samarbeidsområdemodellen, vil den nye nominasjonskomiteen i Region Sør bli sammensatt av to medlemmer og to varamedlemmer fra de sammenslåtte fylkene Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.

Hvis landsmøtet velger å beholde dagens organisering, skal det velges seks medlemmer og seks varamedlemmer fra dagens fylke til NSF Vest-Agder nominasjonskomite.

Nominasjonskomiteen konstituerer seg selv (det betyr at man velger leder av og blant medlemmene).

Vi ber om kandidater innen 13.november, valg av nominasjonskomiteen blir gjennomført på hovedtillitsvalgtkonferansen den 27. og 28.november 2019. Kandidatene til nominasjonskomiteen må bli foreslått og de må også si seg villig. Villighetserklæring må fylles ut - se vedlegg:

Villighetserklæring_-_kandidat_til_nominasjonskomite[1]