Valg av nominasjonskomite!

Av Inger Stulen, 02.10.2019

31. mars 2020 er det igjen valg i NSF. Det skal velges fylkesleder, nestleder og medlemmer til fylkesstyret. For å få gjennomført disse valgene er vi avhengig av en nominasjonskomité som kan nominere foreslåtte kandidater - meld deg til tjeneste!

Landsmøtet skal i november bestemme NSFs fremtidige struktur. Skal NSF følge de nye fylkesgrensene slik at Vestfold og Telemark er et fylke med ett fylkesstyre  – eller skal NSF fortsette med dagens organisering? Flere modeller står på valg. Uansett modell skal det oppnevnes lokale nominasjonskomiter. Det kan enten bli for NSF Vestfold og Telemark, NSFs samarbeidsområde i region Sør, som består av fylkene Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud, eller for NSF Vestfold. Uansett modell trenger vi kandidater til å fylle viktige verv i nominasjonskomiten.

Dersom landsmøtet vedtar at NSF Vestfold skal legges ned og erstattes med NSF Vestfold og Telemark, vil Vestfold ha tre av seks medlemmer i den nye nominasjonskomiten. I tillegg kommer tre av seks varamedlemmer. De resterende vil komme fra Telemark.

Dersom landsmøtet velger samarbeidsområdemodellen, vil den nye nominasjonskomiteen i region Sør bli sammensatt av to medlemmer og to varamedlemmer fra de sammenslåtte fylkene Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud.

Hvis landsmøtet velger å beholde dagens organisering, skal det velges seks medlemmer og seks varamedlemmer fra dagens fylke til NSF Vestfolds nominasjonskomite.

Vi ber om forslag på kandidater innen 13.november. Forslag sendes til vestfold@nsf.no, eller pr post til NSF Vestfold, Storgaten 35, 3126 Tønsberg. Den nye nominasjonskomiten blir valgt av de hovedtillitsvalgte i NSF Vestfold når de møtes på hovedtillitsvalgts konferanse 21. november.

Kandidatene til nominasjonskomiten må bli foreslått av andre NSF-medlemmer -  og de må også si seg villig. Villighetserklæring må fylles ut. Se vedlegg.

Villighetserklæring