Jobber du sammen med årets sykepleier eller årets sykepleierleder?

Av Arild Berland, 02.10.2019

Arbeider du sammen med årets sykepleier eller årets sykepleierleder? NSF Rogaland har nå åpnet for forslag fra medlemmer som mener at akkurat de er så heldige å få jobbe sammen med en framifrå dyktig sykepleier eller sykepleierleder.

Foreslå kandidater!


Fylkesstyret legger ikke skjul på at de ønsker seg mange kandidater til de to gjeve prisene: Årets sykepleier 2019 og Årets sykepleierleder 2019.  NSF Rogaland har ofte kontakt med medlemmer som ikke kan få fullrost sin sykepleierkollega eller sin leder godt nok, men om de ikke fremmer forslag vil ikke disse dyktige sykepleierne og deres egenskaper bli løftet frem for resten av sykepleier-Rogaland. Herved er utfordringen gitt!

Fylkesstyret kan kontakte forslagsstillerne om de har behov for ytterligere informasjon om den foreslåtte kandidaten. Videre er det åpnet for at fylkesstyret selv kan foreslå kandidater om det ikke er kommet inn noen forslag på den ene eller begge prisene ved fristens utløp. Fylkesstyret er i så fall forpliktet til å legge de samme kriteriene til grunn som de som er fastsatt for øvrige forslagsstillere.

Vi ønsker alle forslag velkommen og oppfordrer DEG til å fremme din kollega/leder som kandidat! Bruk forslagsskjemaet t du finner som vedlegg til høyre på denne siden.

Hvor skal forslagsskjemaet sendes? Forslagsskjemaet må sendes til rogaland@nsf.no innen 31.januar 2020