Dette er NSF Hordalands landsmøtedelegasjon!

Av NSF

I mars 2019 valgte NSF Hordalands fylkesmøte hvilke 16 medlemmer som skal utgjøre NSF Hordalands delegasjon til Landsmøtet 2019.  Vi gratulerer delegatene som ble valgt og ønsker delegasjonen lykke til med det viktige arbeidet!

Dette er delegasjonen

Valgresultatet gav følgende delegasjon fra NSF Hordaland

Karin Bell, Høyskolen på Vestlandet 

Trond Eirik Bergflødt, Bergen kommune 

Leni Brunborg, Helse Bergen 

Frank Eide, Bergen kommune

Tom Jarl Jakobsen, Helse 

Bergen Bente Soltvedt Leversen, Bergen kommune 

Mette Mikkelsen, Fylkesleder

Mari Aas Opkvitne, Voss kommune 

Linn-Therese Paus, Betanien sykehus 

Kastriot Prenga, Ullensvang herad

Gunnhild Riisøen, Askøy kommune

Heidi Sundal Sevel, Helse Bergen

Karen Anne Stordalen, Helse Bergen

Irene Økland, Helse Bergen

Britt Heidi Tefre, Helse Bergen

Peter Øverlie, Helse Bergen

Dette er varadelegatene

Valget av varadelegater – hvorav 1.vara har fast møterepresentasjon og skal følge delegasjonen til landsmøtet, gav følgende resultat:

  1. Kjersti Vespestad, Hordaland fylkeskommune
  2. Maria Håkonsen, Helse Bergen
  3. Terje Årsvoll Olsen, Høyskolen på Vestlandet
  4. Isak Mylva, Helse Bergen
  5. Trine Christensen, pensjonist

NSF Hordaland gratulerer og ønsker delegasjonen lykke til med saksforberedelsene og landsmøtet. NSFs landsmøte arrangeres 4.-8. november.