Arbeidstidskurs for ledere 5. des. på Lillehammer

Av Jon Henry Johnsen Haugs, 03.10.2019

NSF Oppland og NSF Hedmark inviterer til felles arbeidstidskurs for ledere i sykepleietjenesten i våre to fylker.  Kurset avholdes på Scandic Lillehammer Hotel, 5. desember, kl. 0900 til 1600

Kurset tar for seg sentrale aspekter ved turnusarbeid i helsesektoren, bl.a. forsvarlighetsvurdering, heltidskultur, arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid og etablering av turnusavtaler.

Kurset er gratis for medlemmer i NSF.  Husk å logge deg inn som medlem FØR du fyller inn påmeldingsskjemaet.  (kursavgift 2000,- for ikke-medlemmer)

Påmelding