Arbeidstidskurs for ledere 5. des. på Lillehammer - er fulltegnet

Av Jon Henry Johnsen Haugs, 03.10.2019

NSF Oppland og NSF Hedmark inviterer til felles arbeidstidskurs for ledere i sykepleietjenesten i våre to fylker.  Kurset avholdes på Scandic Lillehammer Hotel, 5. desember, kl. 0900 til 1600

Pr. 22. oktober er kurset dessverre fulltegnet og 25 stk står på venteliste.  Derfor lukkes påmeldingsmulighet 23. oktober.

Kurset tar for seg sentrale aspekter ved turnusarbeid i helsesektoren, bl.a. forsvarlighetsvurdering, heltidskultur, arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid og etablering av turnusavtaler.

Kurset er gratis for medlemmer i NSF.  Husk å logge deg inn som medlem FØR du fyller inn påmeldingsskjemaet.  (kursavgift 2000,- for ikke-medlemmer)