Sykepleierledere på nettverksmøter

Av Stina Gustafsson, 03.10.2019

NSF Rogaland har egne ledernettverk for ledere ansatt i kommuner i sør- og nordfylket. Denne uken er det blitt arrangert nettverksmøter i Haugesund og Stavanger

Tirsdag var vi i nordfylket, nærmere bestemt i Haugesund. De som var tilstede fikk høre en engasjert og tydelig Geir Sverre Braut, professor i helsefag, tidligere fylkeslege og assisterende direktør i Helsetilsynet, snakke om Sykepleierledelse og faglig forsvarlig virksomhet-hvorfor er det «farlig» å stole på prosedyrer. I tillegg hadde seniorrådgiverne Line og Stina fra fylkeskontoret et innlegg om Konflikthåndtering.

I dag var det nettverksmøte for ledere i sørfylket. Da var tema Alkohol, rus og arbeidsliv, ved Åsa Sjøgren, rådgiver i KoRus Vest.

Avslutningsvis snakket leder av Helsehuset i Stavanger, Ingvill Moen Hovlund om sine ledererfaringer knyttet til motivasjon, og sammenhengen mellom godt arbeidsmiljø og kvalitet i tjenestene.

Det var en fornøyd gjeng sykepleierledere som ga utrykk for at møtene hadde vært motiverende og nyttige for dem i sin ledergjerning.