Arbeidstidskurs for ledere 5.desember på Lillehammer

NSF Oppland og NSF Hedmark inviterer til felles arbeidstidskurs for ledere i sykepleietjenesten i våre to fylker. Kurset avholdes på Scandic Lillehammer Hotel, 5. desember kl. 09.00-16.00

Kurset tar for seg sentrale aspekter ved turnusarbeid i helsesektoren, bl.a forsvarlighetsvurdering, heltidskultur, arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid og etablering av turnusavtaler.

Kurset er gratis for medlemmer i NSF. Husk  å logge inn som medlem FØR du fyller inn påmeldingsskjemaet ( kursavgift kr 2000 for ikke-medlemmer)

KURSET ER FULLTEGNET OG FRIST FOR Å MELDE SEG PÅ ER UTE.

PÅMELDING