Ønsker styrket samarbeid

Av NSF, 03.10.2019

- Vi ønsker å styrke vårt samarbeid med pasient- og brukerorganisasjonene. Disse organisasjonene er naturlige samarbeidspartnere for Norsk Sykepleierforbund (NSF), sier forbundsleder Eli Gunhild By.

Forbundslederen har i den sammenheng møtt Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). Dette er det første i en rekke møter med de ulike pasient- og brukerorganisasjoner.

- Vi samarbeider mye med FFO, og det er spennende å se hva vi kan samarbeide om i fremtiden. I dette møtet hadde vi interessante samtaler om blant annet Nasjonal Helse- og sykehusplan, Statsbudsjettet, avansert klinisk sykepleier (AKS) og Sykepleierkongressen 2020, sier By.

Norsk Sykepleierforbund er den største profesjonsorganisasjonen på helsefeltet. På en rekke felt er det overlappende interesser mellom profesjon, brukere og pasienter.

- FFO, andre pasient- og brukerorganisasjonene og NSF må alle trekke i sammen retning for at vi skal oppnå et helsetjenestetilbud som tilfredsstiller befolkningens krav og behov til kvalitet og tilgjengelighet. Skal visjonen om pasientens helsevesen realiseres må et slikt samarbeid ligge til grunn, sier By.