Nyvalgt hovedtillitsvalgt i nye Moss kommune

Av Joakim Stubberud, 07.10.2019

I nye Moss kommune har valgt ny hovedtillitsvalgt.

I forbindelse med kommunesammenslåingen i nye Moss kommune (Moss og Rygge), var det nødvendig med valg av hovedtillitsvalgt. Alle medlemmer som jobber i de berørte kommunene har hatt anledning til å gi sin stemme.

Avstemningen ble gjennomført mellom 16.9.19 og 1.10.19 Det var 93 som avga stemme av totalt 306 stemmeberettigede, noe som gir en valgdeltagelse på 30,4 %.

Tone L. Johannessen er vinneren av valget og blir ny hovedtillitsvalgt for nye Moss kommune fra 1.1.2020

Tone kan treffes på 97077836 eller tone.lindmo.johannessen@moss.kommune.no