En epoke er over.

Av Nina Horpestad, 08.10.2019

I disse dager går historiens siste NSF Lokalen i trykken. I 35 år har NSF Rogaland gitt ut eget tidsskrift i papirformat til medlemmene sine, men det er en tid for alt. Digitale løsninger, forsvarlig økonomibruk og miljøhensyn tilsier at også NSF Rogaland må tenke nytt.

I november er det 35 år siden NSF Rogaland sendte et trykket medlemstidsskrift til alle sine medlemmer. Den gang het tidsskriftet Kretsen, Ivar Urheim var kretsleder, Aud Blankholm var forbundsleder, Arne Treholt ble arrestert for spionasje og tikronersseddelen ble erstattet med mynt…

Utgaven du nå leser i er historiens siste NSF Lokalen. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som har bidratt til å gjøre tidsskriftet til et aktuelt tidsskift med søkelys på lokale saker der vi har fått synliggjort mye av alt det spennende som til enhver tid skjer i sykepleier-Rogaland.  De siste årene har tidsskriftet hatt en stadig tydeligere dreining mot innhold som er i tråd med NSFs vedtatte innsatsområder. I NSF Lokalen har vi profilert sykepleiere og sykepleiefaget på en dypere måte enn det vi klarer gjennom nett og sosiale medier.

Men det er en tid for alt.

Og den tiden vi er i nå er blant annet preget av digitalisering og økt fokus på miljø. Vi skal bruke mindre skog til papir og mindre drivstoff til å frakte tidsskifter rundt om i fylket.

NSF er et sertifisert miljøfyrtårn. Det forplikter, og etter noe diskusjon er det besluttet å ikke lenger sende papirutgaver av NSF Lokalen til alle medlemmene tre til fire ganger i året.  Hva fremtiden bringer er usikkert, men vi på fylkeskontoret har som ambisjon å fortsatt skrive artikler om aktuelle saker for våre medlemmer.  Informasjon om arrangement vil bli gjort kjent for medlemmene og de ulike målgruppene gjennom bruk av hjemmeside, Facebook-side, e-post og ikke minst SMS.  Benytt anledningen til å sjekke at du ligger inne med rett kontaktinformasjon – og da særlig mobilnummer og e-postadresse på «Min side» på nsf.no allerede i dag! Hvis du er på Facebook anbefaler vi videre at du oppsøker vår side der: https://www.facebook.com/NSFRogaland, klikker på tommel-opp tegnet og slik blir en av våre følgere. Nærmere 3500 av dere følger oss allerede, men vi har plass til flere!

Alt vi legger ut på våre hjemmesider legger vi også ut på Facebook, så ved å følge oss vil du til enhver tid være oppdatert på våre publiseringer og arrangementer

Da gjenstår bare igjen å takke for alle gode bidrag som vi har fått muligheten til å publisere. Fortsett gjerne å sende oss tips om saker som fortjener omtale og publisitet slik at vi kan opprettholde en aktiv og oppdatert nettside som bidrar til god profilering av sykepleiere og sykepleiefaget!

Nina Horpestad

Fylkesleder